Internet beskrivs ju ofta som ett spindelnät

Vi siktar på att spinna ett tätare mer lättnavigerat nät, där du som konsument har nära till allehanda tjänster och varor, därför samlar vi in olika företag över hela landet som kan vara bra att ha. som en tråd i detta kan du själv vara med och göra vårt nät starkare

Fårull och Bomull

Från början brukade folk karda och spinna ullen från får till tunna trådar som dom sedan vävde till ullkläder. Bomullen förekom på varmare breddgrader där den producerades i närmast exakt likadan form. både tygerna har i alla tider hållit människan varm men med plastens intåg har vi numera övergått till olika plastfibrer som inte alls är lika naturliga och mjuka som naturens egenproducerade klädsel.